Про нас

md

Завідувач кафедри ортодонтії НМАПО ім.П.Л.Шупика

Професор Дрогомирецька Мирослава Степанівна

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра ортодонтії заснована 14.12.2007 року і працює на базі Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика та низки приватних стоматологічних клінік в м. Києві.

Навчально-методична робота

На кафедрі проводяться цикли:

Спеціалізації за фахом „Ортодонтія”.

Передатестаційні ПАЦ за фахом „Ортодонтія”.

Тематичне удосконалення лікарів-ортодонтів, лікарів-стоматологів, лікарів дитячих стоматологів.

Післядипломне навчання лікарів-інтернів, аспірантура за фахом „Ортодонтія”.

 

students

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри під керівництвом завідувача кафедрою виконують планову науково-дослідну роботу за темою “Обгрунтування концепції інтегрального підходу до лікування пацієнтів з зубо-щелеповими аномаліями з метою створення високої якості життя сучасної людини”.

Дрогомирецька М.С. разом з колективом кафедри є співавтором більше 120 –ти наукових публікацій в фахових виданнях та провідних наукових виданнях іноземних держав. 

Співробітники кафедри розробляють навчальні планів та програми передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення, спеціалізації та інтернатури ортодонтії, є співавторами  навчальних планів та уніфікованих програм, що затверджені МОЗ України: інтернатури, спеціалізації та передатестаційного циклу зі спеціальності „ортодонтія”, а також циклу тематичного удосконалення, що затверджений вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика. 

детально...

 

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА 

На кафедрі ортодонтії співробітниками кафедри проводиться консультативний прийом хворих в повному обсязі.

При обстеженні пацієнтів застосовуються сучасні методи діагностики (комп’ютерна томографія верхньої, нижньої щелеп; МРТ скронево-нижньощелепового суглобу, комп’ютерна аксіографія, електроміографія).

 Лікування пацієнтів проводиться за допомогою сучасної незнімної та знімної ортодонтичної апаратури з використанням новітніх технологій та матеріалів.

Також слід відмітити важливість комплексного підходу в реабілітації пацієнтів з ортодонтичною патологією спільно з лікарями ортопедами, остеологами та остеопатами.

Спільно з лікарями НДСЛ «ОХМАТДИТ», працівниками кафедри та компанією «Ортосистем» на базі кафедри проводиться безкоштовне лікування дітей з вродженими вадами розвитку зубо-щелепової системи. 

Лікування системних захворювань (патологічного стирання зубів, пародонтиту, дисфункцій скронево-нижньощелепного суглобу), як частина комплексного мультидисциплінарного втручання.

Прийом пацієнтів здійснюється як за направленнями лікувальних стоматологічних установ, так і при безпосередньому зверненні.

 

 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На базі кафедри ортодонтії планується проводити підготовку клінічних ординаторів та аспірантів з різних країн світу.

Викладачі кафедри проходять стажування в Росії, Австрії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині.

Кафедра ортодонтії Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика активно співпрацює з кафедрою ортодонтії Нью-Йоркського медичного університету, кафедрою стоматології та ортодонтії Білоруського інституту післядипломної освіти, кафедрою ортодонтії і дитячого протезування Московського медичного стоматологічного інституту.

Журнал „Світ ортодонтії”, засновницею та головним редактором якого є М.С. Дрогомирецька, розповсюджується також у Росії.

Кафедра ортодонтії закликає до співробітництва медичні університети, академії, інститути стоматологічного профілю, науковців та виробників ортодонтичної продукції.

Ви тут: Home КАФЕДРА Про кафедру