ПРОГРАМА


kaf-conference2

7-8 грудня 2012 - науково-практична конференція з міжнародною участю

"Сучасна ортодонтія - шлях професійного розвитку"

Конференція присвячена 5-річчю створення кафедри ортодонтії НМАПО ім.П.Л.Шупика


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Голова оргкомітету:
Академік НАМН України, професор Вороненко Ю.В.

Співголови:
Директор ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Павленко О.В.
Президент Асоціації ортодонтів України, завідуюча кафедри ортодонтії  ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Дрогомирецька М.С.

Члени оргкомітету:
Завуч кафедри ортодонтії  ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
Якимець А.В.
Асистент кафедри ортодонтії  ІС НМАПО імені П.Л. Шупика,
к.мед.н. Поляник Н.Я.
Асистент кафедри ортодонтії  ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
Магльона В.В.


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«Сучасна ортодонтія – шлях професійного розвитку»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Регламент доповідей :
Доповіді на пленарному засіданні  – 10 хв
Виступи з доповідями                      – 20 хв
Дискусія                                             – 15 хв

Офіційні мови конференції : українська, російська, англійська

07 грудня  2012 року

08.30 – 09.30 – Реєстрація учасників конференції (конференційна зала «А»
                           готелю "Русь", Київ, вул. Госпітальна 4, 1 поверх)
09.30 – 13.00 – Відкриття конференції. Перше пленарне засідання
13.00 – 14.00 – Обідня перерва
14.00 – 16.30 – Друге пленарне засідання
16.30 – 17.00 – Дискусія
17.00 – 18.00 – Спільне засідання Координаційної ради АОУ разом із
                          обласними позаштатними спеціалістами з ортодонтії  
19.00 –               Гала-вечір

08 грудня 2012 року

11.00 – 14.00 –Презентація стендових доповідей
14.00 – 15.00 – Підведення підсумків. Прийняття рішення.
Закриття конференції.

08 грудня 2012 року

10.00-15.00 – Проведення майстер-класу «Застосування незнімних функціонально-діючих апаратів для корекції сагітальних аномалій оклюзії», професор Арсеніна О.І. (Росія, Москва)


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«Сучасна ортодонтія – шлях професійного розвитку»

7 грудня 2012 року

Місце засідання: конференційна зала «А» готелю "Русь", Київ, вул.  Госпітальна 4, 1 поверх

9.30-10.00 - Вступне слово. Привітання учасників

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
10.00-13.00

Проф. Дрогомирецька М.С. (Україна, Київ)
«Кафедр�� ортодонтії ІС НМАПО імені П.Л. Шупика - шлях становлення.
 Основні парадигми розвитку сучасної ортодонтії»

Проф. Куроєдова В.Д. (Україна, Полтава)
«Перспективні наукові напрямки в ортодонтії»

Проф. Фліс П.С. (Україна, Київ)
«Ортодонтія в Україні - досягнення та перспективи розвитку»

Проф. Хорошилкіна Ф.Я. (Росія, Москва)
«Діагностика сагітальних аномалій оклюзій зубних рядів за допомогою телерентгенографії»

Проф. Гіоєва Ю.О. (Росія, Москва)
«Зубоальвеолярна компенсація при лікуванні мезіальной оклюзії: «камуфляж» чи лікування?»

Проф. Смаглюк Л.В. (Україна, Полтава)
«Особливості лікування зубо-альвеолярних форм дистального прикусу, ускладненого скупченим положення зубів на нижній щелепі»

Проф. Арсеніна О.І. (Росія, Москва)
«Діагностика функціональних змін СНЩС і їх корекція у пацієнтів з дистальною оклюзією зубних рядів»

Проф. Фадєєв Р.О. , Лапіна А.Н. (Росія, Санкт-Петербург)
«Кількісна оцінка результатів ортодонтичного лікування»

Проф. Дорошенко С.І., Кульгінський Є.А. (Україна, Київ)
«Диференційний підхід до лікування пацієнтів з різними формами ретенції зубів»

Ізабелла Дунін-Вільчинська, Яцек Шкутнік, Мацей Дабала, Марек Санекі, Катарціна Ольжевська(Польща, Люблін)
«Переломи головки нижньої щелепи - тактика ортодонта»


13.00-14.00 - Обідня перерва

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
14.00-16.30


Доц.  Тимчук  Я. І. (Білорусь,Мінськ)
«Застосування апаратів для розширення піднебіння»

Доц. Скрипник І.Л. (Україна, Київ)
«Лікування сагітальних аномалій прикусу з урахуванням функціонального стану СНЩС»

Едита Токарська (Польща, Люблін)
«Ортодонтичне лікування пацієнтів з резорбцією коренів»

Проф. Мірчук Б.М. (Україна, Одеса)
«Моделювання кісткової тканини альвеолярного паростку в динаміці ортодонтичного лікування»

Доц. Панкратова Н.В., проф. Персин Л.С., Анекеенко А.А. (Росія, Москва)
«Інтенсивність вікових змін відділів черепа за період зміни зубів у дітей з фізіологічною оклюзією»

Заур Зейналов (Азербайджан, Баку)
«Вивчення факторів, які впливають на оцінку привабливості лицьового профілю»

Сімонас Грібаускас (Литва, Вільнюс)
«Використання ортодонтичної хірургії при лікуванні пацієнтів ІІ-класу»

Проф. Персин Л.С., Картон Е.А., Попова И.В. (Росія, Москва)
«Відбиткові маси з лікувальним ефектом – профілактика запальних захворювань ротової порожнини стоматологічних пацієнтів»

Кшиштов Левкович, Ізабелла Дунін-Вільчинська, Марцін Рудзкі, Беата Доломісієвіч(Польща, Люблін)
«Використання мікроімплантів у лікуванні дентальних аномалій»

Проф. Куроєдова В.Д., Макарова О.М. (Україна, Полтава)
«Зміни в структур і зубощелепних аномалій за останні 100 років»

Проф. Куцевляк В.І., доц. Старикова С.Л., Данилова Ю.Г.(Україна, Харків)
«Апаратурно-хірургічний спосіб лікування вертикальних аномалій прикусу»

Марта Косицька, Ізабелла Дунін-Вільчинська, Мансур Рахнама
(Польща, Люблін)
«Протокол лікування пацієнтів з ретинованими іклами»

Доц. Дмитренко М.І. (Україна, Полтава)
«Нові електроміографічні індекси для оцінювання функціональної активності колового м`яза рота у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів»

Репіна Т.В., Кузнєцова Т.В., проф. Персін Л.С. (Росія, Москва)
«Застосування апарату «ДЕНАС» для зниження больової чутливості на початковому етапі ортодонтичного лікування»

Доц. Денисова Ю. Л. (Білорусь, Мінськ)
«Ком��лексне лікування захворювань періодонту (пародонту) в поєднанні із зубощелепними деформаціями»

Доц. Лихота К.М. (Україна, Київ)
«Клінічні аспекти лікування зубоальвеолярної форми сагітальних зубощелепних аномалій за допомогою функціональних (міофункціональних) апаратів»

Доц. Самсонов О.В., Доломанова Н.О. (Україна, Харків)
«Профілактика аномалій розвитку зубощелепової системи при не заміщених дефектах зубних рядів»

Сисоєв С.М. (Україна, Сімферополь)
«Актуальні аспекти лікування зубо-альвеолярної форми відкритого прикусу у дітей та дорослих»


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«Сучасна ортодонтія – шлях професійного розвитку»
Місце засідання: конференційна зала «А» готелю "Русь", Київ,
         вул. Госпітальна 4, 1 поверх

8 грудня 2012 року

11.00 – 14.00 - Презентація стендових доповідей.


СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Єзерська О. О.проф.Дрогомирецька М.С. (Україна, Київ)
«Застосуванняаксіографії в ортодонтії»

Куроєдова К.Л. (Україна, Полтава)
«Показання до застосування знімного ортодонтичного апарату з вестибулярним базисом»

Кривенко Л.С. (Україна, Харків)
«Досвід застосування оптимізованого алгоритму професійної гігієни порожнини рота, у пацієнтів з ортодонтичною патологією»

Мартиць Ю. М., проф.ДрогомирецькаМ.С. (Україна, Тернопіль)
«Дослідження нічного бруксизму у дітей в період змінного прикусу з використанням BruxChecker»
Проф. Романенко І.Г., Морозов А.Л. (Україна, Симферополь)
«Судина реакція при експериментальному цукровому діабеті I типу у процесі ортодонтичного лікування»

Сеник А.Я., доц. Бургонський В.Г. (Україна, Київ)
«Ортодонтичні аспекти підготовки зубних рядів до раціонального протезування»

Петриченко О.В. (Україна, Київ)
«Профілактика рецидивів ортодонтичної патології зумовленої анатомічними особливостями будови зубощелепової ділянки»

Кочин О.В., доц. Лихота К.М. (Україна, Київ)
«Використання стандартних ортодонтичних функціональних апаратів для корекції скупченого положення фронтальної групи зубів»

Білоус М.К., проф. Дрогомирецька М.С., Войтович О.П. (Україна, Київ)
«Постуральна компенсація аномалій зубощелепної системи людини»

Гречньова Ю.В., проф. Дрогомирецька М.С. (Україна, Київ)
«Особливості результатів електроміографічного обстеження пацієнтів з дистальною оклюзією та дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу»

Неспрядько Т.С., Куц П.В., доц. Скрипник І.Л. (Україна, Київ)
«Міждисциплінарний підхід до лікування пацієнтів з адентією латеральних різців»

Неспрядько В.П., доц. Скрипник І.Л., Неспрядько Т.С. (Україна, Київ)
«Ортодонтія, як етап комплексного лікування пацієнтів із захворюванням пародонту»

Магльона В.В., проф. Дрогомирецька М.С. (Україна, Київ)
«Вплив дефіциту вітаміну Д на виникнення зубощелепових аномалій у дітей»

14.00 – 15.00 – Підведення підсумків. Прийняття рішеня.
Закриття конференції.

8 грудня 2012 року  (майстер-клас)

10.00- 15.00– професор Арсеніна О.І. (Росія, Москва)
«Клінічні аспекти застосування різних функціональних незнімних апаратів в поєднанні з технікою прямої дуги при лікуванні дистальної оклюзії»

Місце проведення: Київ, бульв. Тараса Шевченка 37/122, 3 поверх, Клініка естетичної стоматології Мирослави Дрогомирецької


Ministry of Health of Ukraine
P.L. SHUPIC NATIONAL MEDICAL ACADEMY
OF POST-GRADUATE EDUCATION
INSTITUTE OF DENTISTRY
DEPARTMENT OF ORTHODONTICS
ASSOCIATION OF UKRAINIAN DENTISTS
ASSOCIATION OF UKRAINIAN ORTHODONTISTS

PROGRAMME
INTERNATIONAL
RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE

«MODERN ORTHODONTICS – THE WAY OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT»

(dedicated to 5 years of The Department of Orthodontics
P.L. Shupic NMA
of Post-Graduate Education)


7-8 december 2012


Prof. Drogomyretska M. S. (Ukraine, Kiev)
«Department of orthodontics P.L. Shupic Medical Academy of Postgraduate Education – the way of formation. Main paradigms of modern  orthodontics development»

Prof. Kuroedova V.D. (Ukraine, Poltava)
«Advanced scientific directions in orthodontics»

Prof. Flis P.S. (Ukraine, Kiev)
« Orthodontics in Ukraine – achievement and future development»

Prof. Horoshilkina F.J. (Russia. Moscow)
«Diagnostics of sagittal malocclusion with the help of teleradiography»

Prof. Gioeva U. O. (Russia? Moscow)
«Dentoalveolar compensation in treatment of mesial occlusion: camouflage or treatment?»

Prof. Smagluk L.V. (Ukraine, Poltava)
«Character of treatment of dentoalveolar form of distal occlusion, complicated by dental crowding on mandible»

Prof. Arsenina O.I. (Russia, Moscow)
«Diagnostics of functional changes in TMJ and their correction in patients with distal occlusion»

Prof. Fadeev R.O., Lapina A. N. (Russia, St. Petersburg)
«Quantitative assessment of orthodontic treatment issues»

Prof. Doroshenko S.I. (Ukraine, Kiev)
«Differential way of treatment of patients with the different  forms of impacted teeth»

Izabella Dunin-Vilchinska, Jacek Shkutnik, Macej Dabala, Marek Saneki, Catarina Oljevska (Poland, Lublin)
«Fracture of caput mandibulae – tactics of treatment»

Ass. Prof. Tumchuk J.I. (Byelorussia, Minsk)
«Usage appliances for palatal extension»

Ass. Prof. Skripnik I.L. (Ukraine, Kiev)
«Treatment of sagittal malocclusion taking into account functional condition of TMJ»

Edita Tokarska (Poland, Lublin)
«Orthodontic treatment of patients with root blunting»

Prof. Mirchuk B.M. (Ukraine, Odessa)
«Modelling of bone tissue of alveolar bone in dynamics of orthodontic treatment»

Ass. Prof. Pankratova N.V., prof. Persin L.S., Anekeenko A.A. (Russia, Moskow)
«Intensity of age-related changes of skull over a period of second dentition in children with normal occlusion»

Zaur Zejnalov (Azerbaijan, Baku)
«Examination of factors, which influence on characterization of facial profile»

Simonas Gribauskas (Lithuania, Vilnius)
«Usage of orthognatic surgery in treatment of patients with Class II»

Prof. Persin L.S., Karton E.A., Popova I.V. (Russia, Moskow)
«Impression paste with treatment effect – preventative measures of inflammatory diseases in oral cavity»

Kshushtov Levkovich, Izabella Dunin-Vilchinska, Marcin Rudzki, Beata Dolomisievich (Poland, Lublin)
«Usage of mini-implants in treatment of dental anomalies»

Susoev S.M. (Ukraine, Kiev)
«Modern aspects of treatment of dento-alveolar form of open bite in children and adult»

Marta Kosucka, Izabella Dunin-Vilchinska, Mansur Rahnama (Poland, Lublin)
«Protocol of treatment of patients with impacted canine»

Ass. Prof. Dmitrenko M.I. (Ukraine, Poltava)
«New electromyographic index for estimating functional activity of orbicularis oris in patients with dentoalveolar anomalies, complicated by dental crowding in frontal teeth»

Prof. Kuroedova V.D., Makarova O.M. (Ukraine, Poltava)
«Changing in structure of dentoalveolar anomalies for the last 100 years»

Ass. Prof. Denisova U.L. (Byelorussia, Minsk)
«Complex treatment of periodontium disease in package with dentoalveolar deformations»

Ass. Prof. Lihota K.M. (Ukraine, Kiev)
«Clinical aspects of treatment dentoalveolar form of sagittal anomalies with the help of functional apparatus»

Prof. Kucevliak V.I., Ass. Prof. Staricova S.L., Danilova U.G. (Ukraine, Kharkiv) «Apparatus and surgical methods of treatment of vertical anomalies»

Repina T.V., Kuznecova T.V., Prof. Persin L.S. (Russia, Moskow)
«Usage “DENAS” apparatus in orthodontic practice for lowering sensibility at the beginning of treatment»

Ass. Prof. Samsonov O.V., Dolomanova N.O. (Ukraine, Kharkiv)
«Prophylaxis anomalies development of dentoalveolar system in unreplaced defects of tooth alignment»

Ви тут: Home КОНФЕРЕНЦІЇ 5-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ПРОГРАМА